Sağlık Turizminde Çok Dilli Hizmet

Sağlık turizmi insanların sağlık kazanmak amacıyla bulundukları yerden başka bir yere gitmeleri sonucu oluşan turizm modelidir. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da uluslararası olarak sağlık hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Türkiye’de sağlık turizmi kaynakları ve imkânları dâhilinde son yıllarda oldukça gelişmiştir. Dünyanın birçok ülkesinden insanlar sağlık bulmak için ülkemize gelmektedir. Medikal turist adı verilen bu kişiler Türkiye hastanelerinde ve tesislerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Sağlık turizminde çok dilli hizmet verilmesi esası ile Sağlık Bakanlığı sağlık turizmi hizmeti veren hastanelerde özel dil kursları açmıştır. Hastanelerde hizmet veren doktor, hemşire, hasta bakıcı ve diğer personelin dil öğrenmesini teşvik etmektedir. Dil sorunu yaşanan kurumlarda dijital sağlık hizmetleri kapsamında online görüşmeler ile destek sağlanmaktadır. Bu hizmet ile teknoloji sağlık turizminde aktif olarak kullanılıyor.

Türkiye’de Çok Dilli Sağlık Turizmi Hizmetleri

Türkiye’de sağlık turizmi son yıllarda gittikçe gelişen bir hizmettir. Uluslararası sağlık turizmi hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen şartları taşıyan hastanelerde hizmet verir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Kurulmuştur. Kurum sağlık turizmi yapmak isteyen kuruluşları denetleyerek belirlenen şartları yerine getiren hastanelere sağlık turizmi yetkisi verir. Bu yetki kapsamında olan;

  • Kamu Üniversitesi Hastaneleri,
  • Vakıf Üniversitesi Hastaneleri,
  • Özel Sağlık Tesisleri,
  • Kamu Sağlık Tesisleri,
  • Aracı Kuruluşlar sağlık turizmi alanında hizmet verirler.

Sağlık turizmi konusunda yetki verilen bu kurumlarda aranan en önemli şartlardan biri de çok dilli bir hizmet verilmesi gerektiğidir. Bu kural kapsamında kurumlar İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça başta olmak üzere çeşitli dillerde hizmet sunabilmelidir. Bu kapsamda sağlık turizmi hizmeti veren kurumlarda özel dil kursları açılarak personel dil öğrenmeye teşvik edilmektedir. Sağlık turizminden faydalanmak isteyen kişiler ile dil sorunu yaşamamak için kurumlar dijital sağlık hizmetleri kapsamında online çeviri yapan programlar geliştirerek de çok dilli hizmetlerde faydalanmaktadır.

Türkiye’de Çok Dilli Sağlık Turizmi Çeşitleri

  • Termal sağlık turizmi kurumları,
  • Medikal sağlık kurumları,
  • Yaşlı turizmi kurumları,
  • Engelli turizmi kurumlarıdır.

Bu sağlık turizmi hizmeti veren kurumlar Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilip onaylanmış kuruluşlardır. Çok dilli hizmet kapsamında dijital sağlık hizmetlerini de kullanarak dil sorununu çözmüş kurumlardır. Bu kurumlar Türkiye’de tatil yaparken plansız olarak hastalanıp sağlık hizmeti almak isteyen turistlere, ikili anlaşmalı olan ülkelerden sağlık hizmeti almak üzere gelen hastalara, sosyal güvenlik kurumu ile anlaşmalı ülkelerden gelen hastalara ve medikal turist olarak gelen hastalara çok dilli sağlık hizmetleri sunarlar.

Sosyal Medya Reklamlarının Pazarlamaya Etkisi

Bundan yaklaşık on yıl kadar önce bütün firmaların merkezlerini, sanal dünyaya taşıyacakları söylense kimse inanmazdı. Bu süreç o kadar sessiz işledi ki… Kimse farkına varmadan bütün firmalar dijital varlıklarını kurmuş oldu. Günümüz de sosyal medya da varlığı olmayan firmalar neredeyse yok hükmünde. Firmaların bu varlıklarını devam ettirebilmelerinin iki yolu bulunuyor; güncel kalmak ve trendleri takip etmek. Reklam vermek ve müşterinin gelmesini beklemek. İki yönteminde kendine göre avantajları ve dezavantajları var. İlk yöntem de kendine bağlı ve hacmi yüksek bir topluluk oluşturmak mümkün ikincisinde reklamların cazibesine kapılan müşterileri beklemek.

 Reklamlar doğru yapıldığında SEO çalışmaları kadar verimli oluyor.

Sosyal medya pazarlamasının verimli olması için bazı bilinmesi gereken noktalar var. Her iş her sosyal medya platformunda yayınlanmaz. Bu hem uygun değildir hem de verimsizdir. Sosyal medya da reklam verenlerin yapması gereken kendilerine uygun platformu bulmak olmalıdır. Facebook, Twitter, İnstagram, Linkedin…

Sosyal medya reklamları marka bilinirliğinizi artırır ve bu en önemli etkisidir. Markaların en önemli satış stratejileri güncel kalmaktır. Ana hedef her zaman budur akılda kalmak. İkinci olarak ise satış gelir. Buna göre satış her zaman ilk amaç gibi görünmemelidir.

Yaklaşık 9 sosyal medya kanalı var ve bunların bir kaçında bulunmak, faal olmak hedef müşterinin hayatına girmek için yeterli. Her sosyal medya platformunun yapısı, içeriği, paylaşımı, kullanıcı profili farklı olduğu için verilen reklamlara alınan dönüş hepsinde farklıdır. Bazı platformlar trafik çekmek için uygundur, bazıları takipçi kazanmak veya linkedin gibi bir sosyal medya iyi bağlantılar kurmak için biçilmiş kaftandır. Yani her sosyal medya platformu reklamının pazarlamaya etkisi farklıdır.

sosyal medya reklamlarının pazarlamaya etkisi

Sosyal Medya Reklamlarının Pazarlamaya Etkisi

Marka Bilinirliğine Etkisi

Marka bilinirliği üç farklı aşamadan oluşur. Daha fazla görünürlük ve etkileşim. Diğer markalara kıyasla yeriniz. Hakkınızda ki olumlu duygular. Sosyal medya da reklam vermenin televizyonda reklam vermeye benzer yanları var. Örnek olarak hangi saatlerde reklam vereceğiniz önemli bir ayrıntı. Televizyonda reklam verenler özellikle belli saatleri hedef alıyor. Örnek olarak gündüz temizlik malzemeleri, akşam araba reklamlarının verilmesi gibi.

Web Site Trafiğine Etkisi

Doğru yerlere verilen reklamlar ve bağlantı linkleri müşterileri siteye yönlendirip web site trafiğini artırır.

Rekabet Üzerine Etkisi

Sosyal medya reklamları rekabeti perçinler. Bu da rakip firmaların daha çok reklam satın almasıyla sonuçlanır. Fazla reklam vermeninse her zaman karlı bir dönüşü olmaz. Önemli olan doğru seviye de reklam vermek. Eğer reklam satışları düşükse bu reklamların işe yaramadığının bir göstergesidir. Burada strateji değiştirmek hayati bir yer tutar.

Satışlara Etkisi

Sosyal medya reklamlarının satışlara etkisi çoktur. Reklamları çeşitlendirmek ve yeni reklam teknikleri kullanmak satış oranlarını yükseltir.

Pazarlama uzmanlarının %90’ı reklamların pazarlama üzerinde olumlu etkisi olduğuna inanıyor.

Müşteri Sadakatine Etkisi

Sosyal medya yeni bir akıma etkili oldu. Marka sadakati kavramı böylece ortaya çıktı. Müşterileri bağlamak ve onları farklı kavramlar etrafında örgütlemek için sosyal medya reklamları oldukça işlevsel görülüyor. Örnek olarak: çevreyi koruyoruz, sağlık bağışı yapıyoruz, fidan dikiyoruz gibi sosyal projeler, sloganlar markaları daha çok kişiselleştirmeye sebep olmakta.