Dijital Pazarlamanın Sağlık Turizmine Etkisi

Dijital Pazarlamanın Sağlık Turizmine Etkisi

Medikal turizm yapısı itibariyle hassas bir kavramdır. Bu eylemlerin turizm olarak değerlendirilmesi ise hala tartışma konusudur.

Medikal turizmin turizm olarak değerlendirilmesine karşı çıkılmasının nedenleri şunları içerir: Metalaştırmak, pazar yerini çağrıştırması, zevkle yapılan bir şeyi çağrıştırması. “Sağlık turizmi” kavramında ki turizm kelimesi hızlı yapılan bir işi çağrıştırır. Sağlık ifadesi ise onu yavaş yapılan bir seyahate dönüştürür. Bu bağlamda o kadar yanlış bir terim olarak görülmüyor. Dijital pazarlama için sağlık turizmi, medikal turizm, tıp turizmi ifadeleri kullanılması uygun sayılabilir.

Tıp turizmi reklam faaliyetleri genel reklamlardan çok uçtan uca pazarlama stratejileri ile yürütülür. Bu sayede de bu faaliyetlere yaklaşım olarak değil faaliyet olarak turizm anlamı kazandırılır. Çoğu eylem planı medyadan farklı araçlarla tanıtılır ve kitlesel etki uyandırması amaçlanmaz. Dijital pazarlama da bu araçlardan birisidir. Medyanın aksine daha özneldir ve hedef kitleyi belirleme imkânı bulunur. Yani elbette sağlık turizmi pazarlamacısı “gelin sizi iyileştirelim” mesajını açıktan açığa vermiyor.

Daha çok dinlenme, rahatlatma, doğal güzelliklerle tatil yapma stresten uzaklaşma vaadiyle hastalara yaklaşıyor. Sağlık turizmi doğası itibariyle de bunlara elverişli. Yani medikal uygulamalar yapılırken diğer yandan uygun olan fizyoterapi gibi, yüzme gibi, oksijen tedavisi tarzında rahatlatıcı tedavilerle iyileşme süresi kısaltılmış oluyor. Bu sayede hastalar tamamen iyileşmiş olarak ülkelerine dönme fırsatı buluyor.

Kamusal düzeyde yapılan reklamlara bakıldığında daha çok ikincil sağlık hizmetleri olduğu görülüyor. İkincil sağlık hizmetleri hayati tehlikesi olmayan tercihe bağlı tedavileri kapsıyor. Tüp bebek, estetik ameliyatlar, saç ekimi, anti-aging uygulamalar, diş, protez, lazer tedavi ikincil sağlık hizmetlerinden sayılabilir.

Sağlık Turizminde Dijital Pazarlama

Sağlık turizminde pazarlama stratejileri hastanelerin kendilerini tanıtmaları, sundukları hizmetin niteliklerini gösterdikleri daha çok güvene dayalı içeriklerden oluşuyor. Dijital pazarlama dünyanın her yerinden insanlara ulaşmak için iyi bir araç niteliğindedir. Çoğu zaman bir hesap açmak, hedef ülkede danışmanlık hizmeti vermek ve internetin fırsat eşitliğinden yararlanmak yeterli olmakta. İnternetin pazarlama alanında en büyük faydası hasta bilgilerine ulaşabilme ve reklam verenleri bulma imkânı. Bu sayede kaynaklara kolaylıkla erişilebilmekte. Bazı kaynaklar şöyle listelenebilir:

 • Medyaların siteleri
 • Portallar
 • Tüketici odaklı siteler
 • Ticari siteler “diğer hizmet sağlayıcılar”
 • Profesyoneller “mesleki dernekler, eyalet düzenleyici kurumlar”
dijital pazarlamanın sağlık turizmine etkileri

Sağlık turizmi pazarlaması dijital olarak yapılabilse de bu beraberinde bazı problemler doğurabilir. Örnek olarak bir web sitesi kurmak kolaydır ve bu alanda herkes kendini yetkili olarak iddia edebilir. Bu; istismara açık bir durum meydana gelebilir. Yani sahte pazarlamacılar her alanda olduğu gibi burada da faaliyetleri olumsuz olarak etkiliyor.

Diğer yandan yapılan çalışmalar henüz doğruluğu kanıtlanmamış “kök hücre tedavisi” gibi yanıltıcı pazarlama stratejilerinin hem hayatı tehdit edici hem yanıltıcı olduğunu söylüyor. Dijital tıbbi turizm pazarlamasında en iyi ihtimal eksik bilgi en kötü ihtimalse yanlış bilgi veren pazarlamacılar. Uzmanlar bu siteleri incelediğinde en çok karşılaştıkları durum sitelerin tamamen kötü kurgulanmış olmasıydı. Yani yazım yanlışlarıyla dolu, imla hataları ve bilgi yanlışları olan kötü kurgulanmış siteler yetkin olmayan sağlık pazarlamacılarını ele veriyordu.

Diğer yandan profesyonel dijital sağlık pazarlaması oldukça iyi bir düzeyde görülmekte. Yetkin olan firmaların en iyi yanı şeffaf olmaları ve bütün hizmet ayrıntılarını web sitelerinde vermeleri olarak gözlemleniyor.

Sağlık Turizmi Danışmanlığının Kurumlara Katkısı

Sağlık Turizmi Danışmanlığının Kurumlara Katkısı

Sağlık turizmi danışmanlığı nedir? Sağlık turizmini akredite eden; fırsatlarla, hazır müşterileri buluşturan firmalara sağlık turizmi danışmanlığı denir. Sağlık turizmi danışmanlığı çalışanları uçtan uca pazarlama yöntemini uygularlar. Yani turizmin ilk aşamasından sonuna kadar bütün organizasyonun sorumluluğunu üstlenirler. Diğer yandan sağlık sistemi içinde belli görevleri vardır. Yeni cihazların tanıtımı için eğitimler düzenlemek ve özellikle gelişmemiş ülkelerden gelen sağlık öğrencilerine eğitimler vermek.

Sağlık turizmi danışmanlığının aldığı yetki ve yerine getirdiği sorumluluklara bakıldığında etki alanının ne kadar geniş olduğu anlaşılır. Bu sebeple sağlık turizmi danışmanları onlarca farklı kalemde kurumlarla etkileşim halindedir. Bu kadar veri trafiği ve veri alışverişi olan bir sürecin yönetilmesi kolay değildir. İyi bir planlama, organize olma ve doğru iletişim tekniklerinin kullanılması süreci kolaylaştırır. Sağlık turizmi danışmanlığı acenteleri olmadıklarında bütün yük hastaların ve hastanelerin omzuna kalırdı ve bu işin altından kimse kalkamazdı. yeterlilikler var.

SAĞLIK TURİZMİ DANIŞMANLIĞININ ETKİLEŞİMDE OLDUĞU KURUMLAR

Sağlık turizmi danışmanlık acentelerinin içerde ve dışarda çalıştığı kurumlara göre katkıları birbirinden farklıdır. Bu katkılar maddi veya manevi olabilir.

Sağlık turizmi danışmanlarının iş ortakları şöyle sıralanabilir:

 • Finans sektörü
 • İnşaat sektörü
 • Sağlık kurumları
 • Ulaşım sektörü
 • Turizm sektörü
 • İletişim ve bilişim sektörü
 • Seyahat sektörü
 • Aracı kurumlar
 • Danışman Kurumlar
 • Sigortacılık Kurumları
 • Resmi kurumlar
sağlık turizmin kurumlara katkısı

Bu tabloya bakıldığında Türkiye’de sağlık turizminin sessiz bir turizm destinasyonu olduğu düşünülebilir. İşini severek ve iyi yapan sağlıkçılar için herhangi bir devlet teşvikine gerek kalmamış, böylece birçok kurum bu iş için örgütlenmiştir.

Diğer yandan kavramsal olarak da sağlık turizmi danışmanlığının sisteme etkileri azımsanmayacak kadar fazladır. Örnek olarak yapılan başarılı anlaşmalar yeni girişimcilere ve doktorlara faydalı olmaktadır. Bu da doktorların daha fazla üretkenliğine, daha çok modern hastanelerin yapılmasına olanak tanımıştır.

Birçok turizm çeşidi gibi sağlık turizmi de başarısını yürüttüğü reklamcılık ve pazarlama stratejilerine bağlıdır. Türkiye içinde medyanın özellikle ilgisinde olan sağlık gelişmeleri bu sayede halkın ilgisini çekmeyi başarıyor. Her gün sağlık alanında yapılan yeniliklere ve çalışmalara dair yeni haberlerin duyulması iyi bir reklam niteliği taşımakta.

Sağlık turizminin turizm kurumlarına katkısı

Sağlık turizminin en çok katkı sağladığı kurumlardan biriside turizmdir. Wellness-Spa turizmi gibi yorgunluk ve stres atıcı, arındırıcı, yenileyici kısaca rahatlama amacı taşıyan turizmlerde Sağlık turizmi açısından değerlendirilir. Bu sayede medikal turizme ek olarak tedavi süresince Wellness turizmi de hastalara önerilebilmekte. Bu turizm çeşidi hastanelerde değil bakım merkezlerinde, otellerde, termal otellerde, spa merkezi gibi kurumlarda faaliyetini yürütüyor. Çeşitlilik sayesinde turistlere her türlü wellness turizm etkinlikleri en uygun fiyatla en iyi kalite standartıyla veriliyor.

Medikal turizmin içinde yer alan bir sağlık turizm çeşidi olarak anti-aging turizm çeşidi de seyahat danışmanlarının yönlendirmesiyle yapılıyor. Türkiye de hijyenik ortamda, son teknoloji ile donatılmış merkezlerde, özellikle Avrupa için ¼ hatta daha fazla ucuz fiyatla yaşlanma karşıtı veya estetik bakımlar yaptırmak mümkün. Sağlık turizmi çerçevesinde yurt dışında doğru tanıtım ve reklamlar yapıldığı takdirde çok daha fazla turistin bu yolla ziyaret etmesi mümkün görünüyor.

Sağlık Turizminin Dünya Pazarında ki Yeri

Uluslararası anlaşmalar ve seyahat özgürlüklerine bağlı olarak dünya da yeni bir turizm çeşidi ortaya çıktı “sağlık turizmi”. Farklı yerlerde farklı isimlerle bilinen sağlık turizmine, medikal turizm, tıp turizmi de denmekte. Sağlık turizminin yaygınlaşması birçok faktöre bağlı olarak gerçekleşti.

Her sağlık merkezi destinasyonu olan ülke için bu çekici unsur farklıdır. Örneğin Amerika kıtasında A.B.D. normal fiyatın 9-10 katına kadar yüksek ücretlerle sağlık hizmeti vererek vatandaşlarının sağlık hizmeti için yurt dışına gitmesine sebep olmakta. Bir ameliyat dünya da 10 bin USD ise ABD’de fiyatı 100 bin USD olarak belirlenmiş. Üstelik A.B.D. halkın büyük çoğu sosyal güvence alamadıkları için bu ücretleri cebinden ödemek zorunda kalıyor. Haliyle vatandaşlar bu paraların onda biriyle hem yurt dışında tatil yapıyor hem tedavi oluyor. A.B.D için en yakın sağlık merkezi kaynağı Kanada ve Orta Amerika’dır.

Avrupa’da da bekleme süreleri ve çeşitli nedenlerle halkın çoğunluğu Hollanda’yı tedavi amaçlı ziyaret ediyor. Avrupa’da yaşayan Türkler ise Türkiye’de tedavi olmayı tercih etmekte. Türkiye; çoğunlukla Ortadoğu ve Afrika’dan ziyaretçi alıyor. Bunun yanında Rusya, Avrupa’dan gelen çok sayıda emekli grubu ziyaretçi olmakta.

Dünya sağlık turizmi sektör olarak o kadar gelişti ki bu pazarın 2026’ dünya çapında değerinin 179,6 milyar dolar olması bekleniyor. Türkiye’nin ise 10. Kalkınma planı için hedeflediği sağlık turizmi geliri 5.6 milyar dolardır.2019 yılında dünya çapında sağlık turizmine harcanan bu değer 37 milyar dolar.

Sağlık turizmi dünya pazarındaki yeri

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen şehirleri Antalya ve İstanbul. Antalya bu konuda önemli destinasyonlara sahip 2023 için 100 milyar dolarlık tahmini pazar payında ilk beş ülke arasında olmak hedefleniyor. Bu büyük bir iddia gibi görünse de Türkiye’yi sağlık alanında ileri taşıyacak bazı avantajlar bunu mümkün kılıyor.

 • Avrupa’dan Türkiye’ye artan emeklilik göçü
 • Ortadoğu ile yakın kültürel miras
 • Rekabetçi fiyatlar

Hindistan

Dünya sağlık turizmi pazarının %18’ine sahip. Kalp ve ortopedi ameliyatları için hızlı çözüm olarak görülüyor. Bekleme süresinin olmaması kazandığı güvenilirlik ile Avrupa ve Amerika’dan yoğun ilgi görüyor. Toplam işlem hacmi ise 2018 yılında 9 milyar dolar olarak belirlendi.

Güney Kore

Gelişmiş tıbbi tesisleri ile ilk sıralarda yer alıyor. Güney Kore yeterliliğini ispatladığı iki birim; omurga ameliyatı ve kanser tedavisi. Artan ilgiyle birlikte daha çok teknolojik cihaz maliyeti olan G. Kore’de kozmetikten organ nakline her alanda iyi tedavi imkanları bulunuyor.

Tayland

Son zamanlarda gelişen medikal destinasyonuyla Tayland kalp yetmezliği, felç, böbrek hastalıkları için yüksek standartlı uygulamaları ile biliniyor.

Türkiye

Türkiye’de sağlık turizmi üç farklı şekilde yürütülüyor. Güzellik, rehabilitasyon ve tıbbi sağlık turizmi.

Sağlık Turizminin 2012 Yılında Ülkelere Kazançları

 • Hindistan 720.000 usd
 • Türkiye 800.000 usd
 • Malezya 1.140.000 usd
 • Tayland 1.150.000 usd
 • Singapur 960.000 usd